jQuery利用時の例
PLAIN TEXT
JavaScript:

var eventTargetList = [$("#el1"), $("#el2"), $("#el3")];

 

for(var i = 0; i <eventTargetList.length; i++){

    var $el = eventTargetList[i];

    //クリックイベント設定

    $el.click( function(){

        var indexNo = i;

        return function (){

            alert("el.click:" + indexNo);

        };

    }());

}

Continue reading about javascriptのイベントメソッド内でのクロージャ(カプセル化)の実例